top of page
Overskrift 6
Overskrift 6
Overskrift 6
Skadeforebygging

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er
Webcoaching

Har du lyst å trene sammen med oss men bor et stykke unna eller av andre årsaker ikke har mulighet å komme på senteret for å trene?

Da kan webcoaching være noe for deg!

Med webcoaching får du hjelp av en personlig trener til trening og kosthold via nettet uten fysisk å være tilstede. Din personlige trener legger alt til rette for at du skal kunne utføre treningene og følge planen ut ifra dine ønsker og mål.

Din PT motiverer og pusher deg til å fullføre men det blir DIN jobb å gjennomføre.

Dere setter opp en plan sammen, går gjennom treningsøktene og/eller kostholdplanen. Det blir jevnlig kontakt via mail, du loggfører og skriver ukentlig rapport til din pt som da responderer og gir deg en tilbakemlding. På denne måten blir du forpliktet til å fullføre og har underveis mulighet til å spørre om det er noe du lurer på.

Du bestemmer selv hvor lang periode du vil benytte deg av webcoaching.

Det er hjelp og oppfølging av en personlig trener over nettet. Du kan kjøpe ferdige treningsprogram og/eller kostholdsplaner, eller du kan velge personlig coaching over en tidsperiode.
Det blir tett oppfølging underveis og individuelle råd tilpasset deg, din situasjon, utgangspunkt og ønsker/mål.
Her må du gjøre jobben og rapportere underveis i perioden, men din personlige trener vil hele tiden motivere og hjelpe deg.

Takk! Melding er sendt.

bottom of page